Waarnemingen2023-07-08T16:38:30+00:00

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waargenomen vogels. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (63 soorten)

 • Appelvink
 • Bergfluiter
 • Bonte vliegenvanger
 • Boomkruiper
 • Boomklever
 • Boompieper
 • Buizerd
 • Cirlgors
 • Draaihals
 • Ekster
 • Europese kanarie
 • Fazant
 • Fitis
 • Gaai
 • Geelgors
 • Gekraagde roodstaart
 • Glanskop
 • Grauwe vliegenvanger
 • Grasmus
 • Groenling
 • Groene specht
 • Grote bonte specht
 • Grote gele kwikstaart
 • Heggenmus
 • Huismus
 • Hop
 • Houtduif
 • IJsvogel
 • Japanse nachtegaal
 • Keep
 • Kleine bonte specht
 • Kneu
 • Koereiger
 • Koolmees
 • Kuifmees
 • Kraai
 • Merel
 • Middelste bonte specht
 • Nachtegaal
 • Orpheusspotvogel
 • Pimpelmees
 • Putter
 • Rietgors
 • Rietzanger
 • Ringmus

Vervolg vogels vanuit de Vogelkijkhut

 • Rode wouw
 • Roodborst
 • Roodborsttapuit
 • Sijs
 • Sperwer
 • Spreeuw
 • Staartmees
 • Tjiftjaf
 • Tuinfluiter
 • Turkse tortel
 • Vink
 • Vuurgoudhaantje
 • Winterkoning
 • Witte kwikstaart
 • Zanglijster
 • Zwarte roodstaart
 • Zwarte specht
 • Zwartkop

In de voortuin (3 andere soorten)

 • Bosuil
 • Zwarte mees
 • Goudhaantje

Aan de rivier (7 andere soorten)

 • Aalscholver
 • Grote zilverreiger
 • Kleine zilverreiger
 • Blauwe reiger
 • Kwak
 • Wilde eend
 • Zwaan

In de omgeving (20 andere soorten)

 • Blauwe kiekendief
 • Grauwe gors
 • Graszanger
 • Grijze wouw
 • Kerkuil
 • Koekoek
 • Kraanvogel (overvliegend)
 • Nachtzwaluw
 • Paapje
 • Raaf
 • Rode Patrijs
 • Scharrelaar
 • Slechtvalk
 • Steenuil
 • Tapuit
 • Torenvalk
 • Veldleeuwerik
 • Wespendief
 • Wielewaal
 • Zwarte wouw

Komt niet (meer) voor in Nederland.
Staat op de rode lijst van (ernstig) bedreigde en kwetsbare soorten.

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen. Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (63 soorten)

Appelvink Groene specht Nachtegaal
Bonte vliegenvanger Grote bonte specht Pimpelmees
Boomklever Grote gele kwikstaart Putter
Boomkruiper Heggenmus Ringmus
Boompieper Huismus Roodborst
Cirlgors Hop Roodborsttapuit
Ekster Houtduif Sijs
Europese kanarie IJsvogel Sperwer
Fitis Keep Spreeuw
Gaai Kneu Staartmees
Geelgors Koereiger Vink
Gekraagde roodstaart Koolmees Vuurgoudhaantje
Glanskop Kraai Witte kwikstaart
Grauwe vliegenvanger Tjiftjaf Winterkoning
Grasmus Tuinfluiter Zanglijster
Groenling Turkse tortel Zwarte roodstaart
Rietgors Merel Zwartkop
Rietzanger Orpheusspotvogel Kuifmees
Draaihals Fazant Middelste bonte specht
Japanse nachtegaal Buizerd Zwarte specht
Rode wouw Bergfluiter Kleine bonte specht

In de voortuin (3 andere soorten)

Bosuil Zwarte mees Goudhaantje

Aan de rivier (7 andere soorten)

Aalscholver Blauwe reiger Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger Kwak Wilde eend
Zwaan

In de omgeving (20 andere soorten)

Wespendief Slechtvalk Grauwe Gors
Veldleeuwerik Wielewaal Koekoek
Raaf Nachtzwaluw Paapje
Rode patrijs Kerkuil Zwarte wouw
Steenuil Tapuit Torenvalk
Kraanvogel (overvliegend) Blauwe kiekendief Scharrelaar
Grijze wouw Graszanger
…… ……

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen.

Vanuit de vogelkijkhut
(63 soorten)

Appelvink Kneu
Bonte vliegenvanger Koolmees
Boomklever Koereiger
Boomkruiper Kraai
Boompieper Sijs
Cirlgors Sperwer
Ekster Spreeuw
Europese kanarie Staartmees
Fitis Tjiftjaf
Gaai Tuinfluiter
Geelgors Turkse tortel
Gekraagde roodstaart Merel
Glanskop Nachtegaal
Grauwe vliegenvanger Pimpelmees
Grasmus Putter
Groenling Ringmus
Groene specht Roodborst
Grote bonte specht Vink
Grote gele kwikstaart Witte kwikstaart
Heggenmus Winterkoning
Huismus Zanglijster
Hop Zwarte roodstaart
Houtduif Zwartkop
IJsvogel Roodborsttapuit
Keep Vuurgoudhaantje
Rietgors Orpheusspotvogel
Rietzanger Kuifmees
Draaihals Fazant
Middelste bonte specht Japanse nachtegaal
Buizerd Zwarte specht
Rode wouw Bergfluiter
Kleine bonte specht ……….

In de voortuin
(3 andere soorten)

Bosuil Goudhaantje
Zwarte mees

Aan de rivier
(7 andere soorten)

Aalscholver Kwak
Blauwe reiger Wilde eend
Grote zilverreiger Zwaan
Kleine zilverreiger

In de omgeving
(20 andere soorten)

Raaf Rode patrijs
Grauwe gors Steenuil
Kraanvogel (overvliegend) Tapuit
Koekoek Torenvalk
Slechtvalk Zwarte wouw
Nachtzwaluw Wielewaal
Paapje Wespendief
Graszanger Scharrelaar
Blauwe kiekendief Veldleeuwerik
Grijze wouw Kerkuil
……. …….

Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.